Vilka är vi

Far och Son, Thorbjörn och Patrik, som driver biodling i liten skala. Vi är medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund och lokalavdelningen i Lund sedan 2013.

Vår odling

Vi driver småskalig biodling med stor hänsyn för miljö och strävar efter honung och andra biprodukter med god kvalitet. Vi hanterar varje kupa separat, vilket leder till en spännande honung med mycket karaktär.

Våra kupor finns utspridda över ett stort geografiskt område, på flera olika platser i sydvästra skåne. Dessutom varierar miljön där kuporna står från villaträdgårdar med mycket fruktträd till lantbruk med mycket raps och ängsblommor. Varje kupa ger därför en unik smak från den trakt där bina har samlat nektar.

Bina är viktiga pollinatörer i naturen och gör ett bra arbete åt växter som förökar sig genom pollinering. Andra pollinatörer som finns naturligt i vår natur utför samma uppgift. Vid överetablering av honungsbin kan naturliga pollinatörer konkureras ut lokalt och medför en påverkan på den lokala miljön. Detta problem minimeras med vår metod för att sprida ut våra kupor.

Våra kupor

1. Limhamn

Bikupan på Limhamn står i den äldre delen av orten. Här är det en mängd olika villaträdgårdar med en hel del äldre äppleträd och även andra blommande träd som ger karaktär åt den först slungade honungen. Normalt är även försommarhonungen flytande en längre tid.

Sensommarhonungen har karaktärer av typiska trädgårdssommarblommor. Här är det gott om blommande växter sommaren igenom.

2. Hötofta

Är en by strax öster om Hököpinge kyrkby och nordost om Vellinge. Området närmast är åkermark och försommarhonungen är i största del en typisk rapshonung. Ganska hård och ljus men då den är omsorgsfullt rörd får den en mjuk och behaglig konsistens.

Sensommarhonungen är samlad från en del blommor utmed fälten och i dikesrenarna som bina kan fatta tycke för. Vilka kan variera beroende på väder och blir därför olika år från år. Även trädgårdar i samhället kan stå för nektartillskott som blir honung i kupan.

3. Lund

Kupan står intill S:t Hans backar och är omgiven av en hel del blommande trädgårdar. Här förekommer en hel del olika fruktträd som ger nektar till försommarhonungen. Ofta är denna honung flytande en lång tid.

Sensommarhonungen har även här karaktärer av typiska trädgårdssommarblommor. Här är det gott om blommande växter sommaren igenom. Det medför att smak och konsistens varierar år från år.

4. Paradiset

Paradiset är en förskola strax norr om tätorten Södra Sandby. Området närmast är åkermark och försommarhonungen är i största del en typisk rapshonung. Ganska hård och ljus men då den är omsorgsfullt rörd får den en mjuk och behaglig konsistens.

Sensommarhonungen är samlad från en del blommor utmed fälten och i dikesrenarna som bina kan fatta tycke för. Vilka kan variera beroende på väder och blir därför olika år från år. Även trädgårdar i samhällets norra del kan stå för nektartillskott som blir honung i kupan.

5. Satsarp

Är en bondgård strax norr om Löberöds samhälle på vägen mot Rollsberga.

Bina samlar nektar från framförallt de omkringliggande rapsfälten på våren. Rapshonung är en väldigt fast (kristallin) ljus honung. Ganska hård men då den är omsorgsfullt rörd får den en mjuk och behaglig konsistens.

Senare under sommaren förekommer även honungsfacelia som sås för att värna om de olika pollinerarna. En lindallé finns i kupans närhet. Honungsfacelian ger en något mörkare ton än raps och lind ger upphov till en mentolliknande smak.

Hur blev det så här

Vi har sedan länge haft ett genuint intresse av fotografering. Ett intresse som sammanfört oss och den 15 december 2008 registrerande vi vårt gemensamma företag Apernature Handelsbolag med inriktning mot försäljning av våra naturbilder tagna framförallt i Skåne.

Namnet Apernature kommer av en ordlek med engelskans ord för bländare ”aperture” och natur ”nature”.

Under en matvandring på Österlen i Skåne i hällande höstregn 2012 avsmakades det en hel del lokalt odlade läckerheter. Framåt eftermiddagen kom vi till dessertborden och då hade även regnet minskat i intensitet. På detta efterrättsbord fanns nyslungad ljunghonung och genast uppstod en stark längtan efter att vara biodlare. Biodlingen startade den 29 april 2013.

Sedan 2018 drivs verksamheten genom ett aktiebolag med namnet Apernature AB.